شهر-الکترونیک

محصولاتی که دارای عبارت 'شهر-الکترونیک' هستند

مبانی نظری دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری

مبانی نظری دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

بررسی مقاله شهر الکترونیک

بررسی مقاله شهر الکترونیک

رابطه متقابل شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک

چكیده امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تكنولوژی و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده‌اند ایجاد شهر الكترونیك و قدم گذاشتن در مرحله فناوری اطلاعات نیز یك فرصت انكار ناپذیر است شهر الكترونیك دسترسی الكترونیكی شهروندان به شهرداری، ادارات دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و كلیه خدما

دولت الکترونیک

در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدون نوآوری و خلاقیت نمی تواند پیشرفت کند، چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای 20 سال قبل یا 20 سال بعد کاملاً متفاوت است

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی